Vår expertis

Verksamhetsområden

Vi är en advokatbyrå specialiserad på mark- och miljörätt. Vi företräder våra klienter inom en rad frågor inom det mark- och miljörättsliga området. Vi har en bred och gedigen kompetens vilket gör att vi kan presentera optimala lösningar för det som är viktigast för oss - våra klienters verksamhet. Byrån befinner sig i mark- och miljörättens framkant. Vi arbetar bl.a. med nedan rättsområden.

 • Miljörätt

  Tillståndsprövning, tillsyn, löpande rådgivning m.m.

 • Vattenrätt

  Tillståndsprövning, omprövning, frågor om ersättning, miljökvalitetsnormer m.m.

 • Förorenade områden

  Ansvarsutredningar m.m.

 • Miljöstraffrätt

  Uppdrag som försvarare m.m.

 • Fastighetsrätt

  Intrång, ersättning, expropriation m.m.

 • EU-rätt och internationell miljörätt

  BAT och BREF, Havsrättskonventionen m.m.

 • Plan- och byggrätt

  Bygglov, detaljplaneläggning, ledningsrätt m.m.

 • Skyddade områden och artskydd

  Prövningar, medverkan för klients räkning vid utpekandet av nya områden m.m.

 • Företags- och fastighetsaffärer

  Miljörättslig due diligence (DD) vid aktieöverlåtelse och fastighetsköp.

 • Utbildningar

  Vi är ofta anlitade som föreläsare inom det mark- och miljörättsliga området. Vi skräddarsyr gärna utbildningar efter behov.

Expertise in environmental codes, liability for contaminated land, waste processing, resource exploitation and permit processes.